เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา  บริษัท สบายโซน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 2005  ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้าน  และเริ่มมาดำเนินธุรกิจ สินค้าหมด บำรุงผิวพรรณ ความงามและสุขภาพ ในปี 2019  ในปี 2020 ได้รับการอนุมัติ กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ในการดำเนินธุรกิจแบบการขายตรงผ่านเครือข่าย  หรือที่เรียกว่า Sbuy Network  เป็น Network Marketing  โดยมีวัตถุประสงค์  ที่เน้นสินค้าคุณภาพได้ประสิทธิภาพในการดูแลบำรุงผิวพรรณ และผม รวมทั้งหมวดอาหารเสริม สุขภาพ และต้องการสร้างนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจ แบบที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถสร้างรายได้แบบง่ายๆและได้รายได้ในจำนวนมากได้  และมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จให้ผู้เข้าร่วมทำธุรกิจทุกคนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ

ปณิธาน

  1. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ โดยเน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
  2. พัฒนาองค์กร ให้สมาชิกนักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จ
  3. พัฒนาผู้เข้าร่วมธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้อย่างมากและมั่นคง 
  4. เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการค้า ภายใต้การบริหารแบบมี ธรรมาภิบาล
  5. เราสร้างสังคมเครือข่ายที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน แบ่งปัน และมีความสุข
  6. เราจะเสริมความรู้และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้านให้กับสมาชิกและสมาชิกนักธุรกิจ