Thai Thunderbird Community Edition 1.5.0.0
ที่มา : http://www.osdev.co.th
home หน้าหลักสบายโซน home เกี่ยวกับโปรแกรม home ดาวน์โหลดโปรแกรม home ความสามารถโปรแกรม home ระบบและภาษาอื่นๆ home คู่มือการใช้งาน

Thunderbird
เป็นโปรแกรมอีเมลที่มีความสามารถสูง ให้คุณใช้อีเมลได้อย่างปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น
หยุดอีเมลขยะ
Thunderbird มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบอีเมลขยะและโฆษณา เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์และเรียนรู้อีเมลของคุณ เพื่อแยกอีเมลที่น่าจะเป็นขยะออกมา คุณสามารถให้มันลบอีเมลขยะเหล่านี้โดยอัตโนมัติหรือแยกไว้อีก folder หนึ่งก็ได้
ง่ายต่อการค้นหาอีเมล
คุณสามารถเรียงลำดับอีเมลของคุณได้ตามต้องการ รวมทั้งแบ่งอีเมล์เป็นกลุ่มตามลำดับที่เรียง คุณสามารถค้นหาอีเมลได้อย่างรวดเร็วจากทูลบาร์ รวมทั้งเก็บการค้นหาของคุณเอาไว้เหมือนเป็น folder หนึ่งให้เรียกใช้ได้อีกอย่างง่ายดาย filter ช่วยคุณจัดการอีเมลโดยอัตโนมัติ และ label ช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่อีเมล
ปลอดภัย
Thunderbird รองรับความสามารถด้านความปลอดภัยชั้นสูงเช่น S/MIME, digital signing, message encryption, certificate และ security device
เป็นอย่างที่คุณต้องการ
คุณสามารถดัดแปลงการจัดวาง folder และข้อมูลของอีเมลได้ตามต้องการ คุณสามารถปรับแต่ง toolbar เปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมด้วยการติดตั้ง theme ใหม่ หรือเพิ่มความสามารถของโปรแกรมด้วยการติดตั้ง extension
ความสามารถมากมาย
รองรับ account ได้หลาย account พร้อมกัน รองรับ account อีเมลแบบ IMAP/POP, รองรับ account newsgroup/RSS, รองรับการเขียนและอ่าน HTML mail, มี smart address book ที่รองรับ LDAP และเติมเต็มที่อยู่อีเมลให้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งเครื่องมือ import จากโปรแกรมอื่น
 
บริษัท สบายโซน จำกัด เลขที่ 342 ชั้น 2 ซ.สุดใจอุทิศ
ถ.ศรีวราทาวน์อินทาวน์ แขวง/เขต วังทองหลาง กทม.10310 Tel : 02-538-6944 Fax : 02-957-5885